THÔNG BÁO (Vv: tiếp nhận thông tin phản hồi về Chương trình Sữa học đường)

Kính gửi các bậc phụ huynh #trường_mầm_non_Hoa_Linh_Baby_Home

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở GDĐT về việc triển khai Chương trình Sữa học đường; Để có thông tin phản hồi về việc sử dụng Sữa học đường, kính gửi các bậc phụ huynh nội dung theo 02 đường Link sau:

1. https://www.vinamilk.com.vn/…/phan-hoi-cac-thong-tin-ve-san…

2. http://cand.com.vn/…/Bo-y-te-khang-dinh-viec-dua-14-vi-cha…/

Trân trọng!