Trẻ được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Áp dụng những phương pháp tốt nhất và phù hợp với trẻ nhằm không chỉ dạy trẻ học để biết, mà còn giúp trẻ phát triển trí thông minh, tâm hồn trong sáng, đoàn kết thân ái và tính tình vui vẻ, tự tin.

Chú trọng việc dạy trẻ học tốt Tiếng Anh trong nhà trường và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ.

Tạo nền nếp tốt và thói quen tự giác cho trẻ là nền tảng giúp trẻ tự lập khi trưởng thành

Chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi về tâm thế, về sức khỏe và kiến thức để trẻ vững bước vào trường tiểu học.