PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

+  Đối với Ban Giám hiệu: phải quản lý chuyên môn theo đúng lộ trình kế hoạch, thực hiện kiểm tra giám sát nghiêm ngặt và thường xuyên.

+ Đối với giáo viên:  100% tốt nghiệp các tr­ường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành mầm non đạt loại khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu trẻ, tâm huyết với nghề, sáng tạo, ham  học hỏi.

+  Đối với nhân viên: Phải có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện hiệu quả và nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

+ Đối với phụ huynh phải phối hợp chặy chẽ với BGH trong việc nuôi – dạy cháu ( cung cấp thông tin nhanh nhất và kịp thời cho BGH, để có phương án phù hợp nhất nuôi dạy cháu ).

  • Thực hiện nghiêm túc những quy định của nhà trường.
  • Quý mến và thân thiện với giáo viên. Tuyệt đối không biếu tiền cho giáo viên.
  • Yêu cầu mỗi cháu phải có 1 địa chỉ email để trao đổi thường xuyên với nhà trường.