PHƯƠNG PHÁP

Nhà trường bám sát chương trình giáo dục của BGD, phát triên 5 lĩnh vực của trẻ: Nhận thức, Thể chất, ngôn ngữ, thẩm mỹ ,tình cảm và kỹ năng xã hội; Khi xây dượng chương trình học cho các con các cô luôn tâm huyết, sáng tạo để tạo ra nhiều hoạt động giúp các con lứa tuổi mầm non được CHƠI MÀ HỌC, HỌC MÀ CHƠI. Trang bị cho các con phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất.

Áp dụng các phương pháp mới, hiện đại vào các hoạt động giáo dục trẻ như Học tập theo Dự Án; Hoạt động Montessori trong các lĩnh vực kỹ năng thực hành đời sống, toán học, văn hóa … Hoạt động Steam, khám phá khoa học, thí nghiệm…