Nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV của NT!

❣️Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên là tài sản quí giá của trường MN Hoa Linh – Baby Home. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của NT đó chính là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vì học sinh, vì chất lượng đầu ra của nhà trường, tạo uy tín, niềm tin với các bâc phụ huynh từ những “sản phẩm” đào tạo có chất lượng tốt nhất…❣️ 

❣️ Hệ thống giáo viên của Hoa linh – Baby Home 100% đều tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non, tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Khi tham gia giảng dạy tại Hoa Linh – Baby Home, mọi giáo viên phải tuân thủ theo quy định của nhà trường. Giáo viên sẽ được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, tham gia các bài kiểm tra đánh giá chuyên môn định kỳ. Nhà trường phối hợp với các chuyên gia để đào tạo giáo viên các khóa học kiến thức cần thiết về sơ cứu, dinh dưỡng, phòng cháy chữa cháy, văn hóa doanh nghiệp, quy trình quản lý….❣️ 

❣️ Nhà trường có hai kỳ kiểm tra và nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên hàng năm để khẳng định rằng GV giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục tại trường mầm non Hoa Linh – Baby Home. Giáo viên là nhà giáo dục thực thụ. Họ dạy học sinh tri thức khoa học bằng chính nhân cách của họ. ❣️