Các kênh thông tin trực tiếp của NT

💕 Kính gửi các bậc phụ huynh trường MN Hoa Linh-Baby Home! 💕
 
🎉 Để thuận tiện trong công tác hỗ trợ, phối hợp và tiếp nhận, giải quyết các thông tin liên quan đến công tác chăm sóc nuôi dạy của con trẻ và các vấn đề khác phát sinh, trường MN Hoa Linh-Baby Home kính gửi phụ huynh các kênh liên lạc của NT như sau:
 
🏷 Số điện thoại hotline: 0962 214 699 – HĐQT NT trực tiếp tiếp nhận thông tin.
 
🏷 Địa chỉ email: hoalinhmn@gmail.com – BGH NT trực tiếp tiếp nhận thông tin.
 
🏷 Trao đổi trực tiếp qua facebook và fanpage của NT – HĐQT NT trực tiếp tiếp nhận thông tin.
 
📍Facebook: https://www.facebook.com/hoalinh.mamnon.9
📍Fanpage: https://business.facebook.com/HoaLinh.BabyHome9
 
💕Chân thành cảm ơn sự phối hợp của các bậc phụ huynh!💕
❣️BGH TRƯỜNG MN HOA LINH – BABY HOME❣️