(Thông báo) Họp phụ huynh đầu năm học 2018-2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường mầm non Hoa Linh – Baby Home

Năm học 2018 – 2019 của trường mầm non Hoa Linh – Baby Home đã bắt đầu và đây là thời điểm để nhà trường cùng gia đình đánh giá sự phát triển của trẻ nhỏ trong năm học vừa qua, cùng định hướng các hoạt động cho trẻ và phổ biến kế hoạch triển khai của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Trường mầm mon Hoa Linh – Baby Home kính gửi đến Quý phụ huynh kế hoạch tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2018-2019 với thời gian cụ thể sau:

Địa điểm: Các lớp học trường mầm non Hoa Linh – Baby Home

Thời gian: Thứ 7 ngày 06 tháng 10 năm 2018

  1. Lớp mẫu giáo lớn A1 và lớp A2: 08:30 – 09:30
  2. Lớp mẫu giáo nhỡ B1 và lớp B2: 08:30 – 09:30
  3. Lớp mẫu giáo bé C1 và lớp C2: 09:30 – 10:30
  4. Lớp nhà trẻ K1, lớp K2 và lớp K3: 09:30 – 10:30

Kính mong Quý phụ huynh hợp tác với Nhà trường thực hiện kế hoạch trên đây để buổi họp phụ huynh đầu năm học đạt hiệu quả cao và thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

(đã ký)

Call Now Button