Kỹ năng an toàn về điện!

🔈Trang bị kiến thức an toàn về điện cho trẻ, đồng thời ghi dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm ở những nơi có nguy cơ gây ra điện giật…là một trong những bài giảng kỹ năng quan trọng của cô trò MN Hoa Linh-Baby Home.

🔈Ba Mẹ hãy bật #ANTV chương trình An Ninh với Cuộc Sống lúc 17:50 ngày 20/03/2018 để xem “Cảnh báo thiết bị điện trong gia đình với trẻ nhỏ” có sự thể hiện của cô trò Hoa Linh Baby Home nhé.